พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิวด่วน

พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิวด่วน

 ส่งไฟล์งานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : pocontact2@gmail.com

โบรชัวร์ด่วน

        รับปริ้นโบรชัวร์ด่วน ใบปลิวด่วน งานสวยสีสันสดใส คุณภาพคมชมชัดได้มารตฐาน โบรชัวร์ของเรามีเครื่องมือในการพิมพ์ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หากลูกค้าต้องการงานโบรชัวร์ หรือ ใบปลิวที่เร่งด่วน ต้องใช้งานภายใน 1 หรือ 2 วัน ไม่มีขั้นต่ำในการพิมพ์ ทางร้านเราสามารถพิมพ์โบรชัวร์ด่วนให้ได้ตามต้องการโดยใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเรเซอร์ จะได้งานแบบรวดเร็ว ให้ลูกค้าได้รับงานอย่างพึงพอใจอย่างแน่นอน (ในกรณีลูกค้าต้องมีไฟล์งานมา)

โบรชัวร์ด่วน-ใบปลิวด่วน

          พิมพ์โบรชัวร์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ แบบราคาประหยัด แนะนำเป็นการพิมพ์โบรชัวร์ หรือ ใบปลิว ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขในการผลิต คือขั้นต่ำ จำนวน 1000 แผ่นขึ้นไป ใชระยะเวลาในการผลิตโบรชัวร์ 3-5 วัน หลังจากคอนเฟิมงานจะได้งานที่มีคุณภาพ คมชัด สีสันสดใส ได้มาตราฐาน ทางร้านเรามีเครื่องมือที่สามารถพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิวให้กลับลูกค้าได้หลากหลาย เช่น โบรชัวร์บริษัท  โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  โบรชัวร์โรงเรียน  ใบปลิวโรงแรม โบรชัวร์สำหรับโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆ โบรชัวร์ที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ เป็นต้น

ใบปลิวด่วน

ลักษณะการพิมพ์ โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อโฆษณา (Brochure)
 – พิมพ์ด้วยระบบ ดิจิตอล ออฟเซ็ท 4 สี     – พิมพ์โบรชัวร์ 4 สี ด้านหน้าอย่างเดียว     – พิมพ์โบรชัวร์ 4 สี สองหน้า

รูปแบบของ โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อโฆษณา (Brochure)
 – โบรชัวร์ แบบพับ 3 ตอน    – โบรชัวร์ แบบ 2 พับ 3 ตอน     – โบรชัวร์ ด้านเดียว หรือ ด้านหลังแบบไม่พับ

ขนาดและไซต์ของ โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อโฆษณา (Brochure)
 – โบรชัวร์ ขนาด  A4    กว้าง  21   ยาว  29.7 เซนติเมตร      – โบรชัวร์ ขนาด  A5   กว้าง  15   ยาว  21 เซนติเมตร

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ โบรชัวร์ ใบปลิว สื่อโฆษณา (Brochure)
– กระดาษ อาร์ตมัน  105  แกรม      – กระดาษ อาร์ตมัน  160  แกรม        – กระดาษ อาร์ตมัน  250  แกรม

พิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิวด่วน