เข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ

ส่งไฟล์งานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : pocontact2@gmail.com

สันกาวร้อน 

    บริการงานเข้าเล่มหนังสือ เข้าเล่มเอกสาร  งานสัมมนาต่าง ๆ เข้าเล่มเป็นคู่มือ หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย ใช้เวลาไม่นาน สามารถรอรับได้เลย กรณีมีจำนวนเข้าเล่มไม่เกิน 20 เล่ม ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกประเภทหรือแบบที่จะเข้าเล่มได้ ซึ่งเรามีลักษณะการเข้าเล่มอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ เข้าเล่มแบบกระดูกงู หรือสันห่วงพลาสติก เข้าเล่มสันขดลวด เข้าเล่มสันเกลียว และเข้าเล่มสันกาวร้อน

สันกาว