ปริ้นแบบก่อสร้าง Plot Autocad

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน Plot Autocad A0 A1 A2 A3

ส่งไฟล์งานหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail : pocontact2@gmail.com 

ปริ้นแบบก่อสร้าง

              บริการ Plot Auto Cad ด่วน  ถ่ายแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ปริ้นแบบแปลน ขนาดใหญ่ A0 A1 A2 A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ คมชัดสูง พิมพ์งานได้อย่าง รวดเร็ว สามารถรอรับได้เลย สามารถ ถ่ายแบบแปลน อีกทัั้งยังสแกนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

plotautocad

Plot autocad A1 A2 A0 ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน พิมพ์แบบแปลนขาวดำ

ปริ้นแบบแปลน

ปริ้นแบบไฟล์ PDF ถ่ายแบบแปลน แบบก่อสร้าง ปริ้นแบบกระดาษไข กระดาษขาว

แบบแปลน

    รับ Plot Auto Cad ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบแปลน งานด่วน ไม่ว่าจะเป็นงาน Plot Auto Cad งานแบบโครงสร้าง ตึก อาคาร หรือ โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ  พร้อม ถ่ายแบบแปลน พร้อมกัน สามารถรับงาน พร้อมกันได้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ  ถ่ายแบบแปลนของเราได้ เรามีกระดาษไว้ให้ลูกค้าเลือก 2 ประเภท คือ กระดาษขาว 80 g.และกระดาษไข 95 g.

ตารางแสดงขนาดของกระดาษ

ขนาดกระดาษสำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าควรนำมาให้กับทางเราพิมพ์หรือปริ้นออกมานั้น สามารถ พิมพ์ได้ถึง 3 โปรแกรม

ไฟล์สำหรับปริ้นแบบก่อสร้าง

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานด่วน ต้องเร่งรีบใช้ ควรทำการแปลงไฟล์ จาก Auto CAD มาเป็น PDF เพื่อความสะดวก ในการพิมพ์ และ จะทำให้ตัวหนังสือ หรือ Front ที่สร้างมาไม่ผิดเพี้ยน ตรงตามไฟล์ต้นฉบับอย่างถูกต้อง

2. สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์งาน Auto CAD อย่างเดียว ควรเป็น Version 2007 หรือต่ำกว่าก็ได้ และควรแนบไฟล์เบอร์ขนาดของปากกานั้น ๆ มาด้วยนะครับ

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน Plot Autocad A0 A1 A2 A3