ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ปริ้นแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ปริ้นแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน ปริ้นแบบแปลนด่วน ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน

ปริ้นแบบแปลน ของเราสามารถปริ้นขนาดใหญ่สุดได้ถึง A0  หรือหน้ากว้าง 84 cm. ปริ้นแบบแปลน A1 A2 A3 A0 ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์

ให้ความคมชัดสูง ลายเส้นชัดเจน พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว กรณีงานปริ้นแบบที่จำนวนไม่เยอะมากลูกค้าสามารถรอรับได้เลย อีกทั้งเรายังมีบริการถ่ายแบบแปลน แบบก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงการสแกนภาพขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลนขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

ปริ้นแบบก่อสร้าง

        บริการ Plot Auto Cad  ถ่ายแบบแปลน ขนาดใหญ่ A0 A1 A2 A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ คมชัด พิมพ์งานได้อย่าง รวดเร็ว สามารถรอรับได้เลย สามารถ ถ่ายแบบแปลน อีกทัั้งยังสแกนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย เรามีบริการถ่ายแบบแปลน ขนาดไซต์ตั้งแต่ A3-A0 แต่ละใซต์ แต่ละขนาด สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว 

ขนาดกระดาษสำหรับปริ้นแบบแปลน

สำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าควรนำมาให้กับทางเราพิมพ์หรือปริ้นแบบแปลนออกมานั้น

สามารถ พิมพ์ได้  3 โปรแกรม เบื้องต้น

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้าที่จะพิมพ์แบบแปลนกับเรา

1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานด่วน ต้องเร่งรีบใช้ ควรทำการแปลงไฟล์ จาก Auto CAD มาเป็น PDF เพื่อความสะดวก ในการพิมพ์ และ จะทำให้ตัวหนังสือ หรือ Front ที่สร้างมาไม่ผิดเพี้ยน ตรงตามไฟล์ต้นฉบับอย่างถูกต้อง

2. สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์งาน Auto CAD อย่างเดียว ควรเป็น Version 2013 หรือต่ำกว่าก็ได้ และควรแนบไฟล์เบอร์ขนาดของปากกานั้น ๆ มาด้วยครับ

กลับหน้าหลัก

 ปริ้นแบบแปลนด่วน พิมพ์แบบแปลน

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน  ทำนามบัตรด่วน พิมพ์นามบัตรด่วน ทำตรายางด่วน ปริ้นแบบแปลน ถ่ายแบบแปลน ปริ้นแบบ Autocad  พิมพ์ใบประกาศด่วน ปริ้นเกียรติบัตร สติ๊กเกอร์ไดคัทด่วน พิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า พิมพ์โบรชัวร์ด่วน ใบปลิวด่วน ทำปั๊มนูน ตราดุลนูน เครื่องปั๊มนูน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *