เคลือบพลาสติกขนาดใหญ่

เคลือบพลาสติกขนาดใหญ่

บริการรับเคลือบงานพนักงานขนาดใหญ่งานพนักงานที่มีขนาดใหญ่กว่า A3 ไปด้านขึ้นเคลือบขนาดใหญ่ได้ถึง A0 เครื่องด้วยเคลือบที่มีหน้า: ภาพประกอบกว้างขนาดใหญ่ได้ถึง 100 คุณภาพมาตรฐานเซนติเมตรสากลลักษณะหัวเรื่อง: การเคลือบขนาดใหญ่

เราเป็นของระบบผู้ซื้อสินค้าคโทรนิคใช้ความสามารถในห้างหุ้นส่วนจำกัดร้อนหัวเรื่อง: การเคลือบละเอียดแผ่นเคลือบแบบม้วนใช้ 2 ด้านบนม้วนและด้านล่างสำหรับประกบงานพนักงานเคลือบทำให้งานพนักงานเคลือบขนาดใหญ่ของเรานั้นมีความสามารถแข็งแรงคงทนด้านกันคุณน้ำได้

ลักษณะวัสดุในการเคลือบ

1. วัสดุของแผ่นเคลือบที่ใช้ในการเคลือบขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นม้วนให้สะดวกในการเคลือบแผ่นมีความหนา 80 ไมครอนและ 125 ไม่ครอน

2. เครื่องคุณตัวเคลือบเป็นระบบผู้ซื้อสินค้าคโทรนิคใช้อุ ณ ภูมิความสามารถร้อนของคุณตัวเครื่องทางทหารผ่านที่คุณลูกยางทั้งด้านล่างและด้านบนทำให้ละเอียดแผ่นเคลือบยึดติดกับที่มีชิ้นงานพนักงาน

เคลือบพลาสติกขนาดใหญ่

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน พิมพ์โปสเตอร์ด่วน  ทำนามบัตรด่วน พิมพ์นามบัตรด่วน  ทำตรายางด่วน ปริ้นแบบแปลน  ถ่ายแบบแปลนปริ้นแบบ Autocad  พิมพ์คุณใบประกาศด่วน  ปริ้นเกียรติบัตร สติ๊กเกอร์ไดคัททด่วน พิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า พิมพ์โบรชัวร์ด่วน  ใบปลิวด่วน ทำปั๊มนูน  ตราดุลนูน เครื่องปั๊มนูน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *